Üniversitemiz akademik ve idarî personel ile öğrencilerinin gereksinim duyacağı bilişim hizmetlerini en etkin ve verimli bir şekilde karşılamak için ihtiyaç duyulan yazılım ve donanım çözümleri üretmek ve bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini Üniversitemize kazandırarak kontrol ve koordinasyon yoluyla kullanıcıların gereksinimlerini karşılamaktır.