Kurumsal Akreditasyon Programı Hazırlık Komisyonu Toplandı
24.9.2021

Üniversitemiz bir süre önce Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 yılında Türkiye’de yükseköğretim alanında uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı”nda yer alan 12 üniversiteden biri olan Üniversitemizde Kurumsal Akreditasyon Programına hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurulan Akreditasyon Programı hazırlık komisyonu ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda komisyonun çalışma usülleri ile birimlerin yapacağı hazırlık çalışmaları değerlendirildi