Birim Akreditasyon Sorumluları Toplantısı Yapıldı
24.9.2021

Üniversitemiz bir süre önce Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 yılında Türkiye’de yükseköğretim alanında uygulanan “Kurumsal Akreditasyon Programı”nda yer alan 12 üniversiteden biri olan Üniversitemizde Kurumsal Akreditasyon Programına hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında, Akademik ve İdari Birimlerin Akreditasyon Sorumluları ile toplantı yapıldı.

Toplantıda Kurumsal Akreditasyon Programı ve Kurumsal Akreditasyon Rehberi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Akademik ve İdari Birimlerin, Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında yapacakları hazırlık çalışmaları değerlendirildi.