Üniversitemiz bilgi işlem sistemlerinin sorunsuz ve kesintisiz çalışabilmesi için Ağ Sistem Yönetimi tarafında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen hizmetler aşağıda listelenmiştir.

  1. Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması,
  2. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi,
  3. Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellenmesi,
  4. İnternet kullanım trafiğinin sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara yönelik gerekli tedbirleri alınması,
  5. Üniversite içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması ve oluşacak sorunlar karşısında teknik müdahelenin yapılması,
  6. Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi,
  7. Ağ güvenliğinin sağlanması,
  8. Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılması,
  9. Teknolojiyi yakından takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılması.