Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; 17.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan Üniversitemizin İdari Teşkilat şemasındaki sekiz Daire Başkanlığından biridir.