MİSYON

Üniversitemiz akademik ve idarî personel ile öğrencilerinin gereksinim duyacağı bilişim hizmetlerini en etkin ve verimli bir şekilde karşılamak için ihtiyaç duyulan yazılım ve donanım çözümleri üretmek ve bu amaçla yeni bilişim teknolojilerini üniversitemize kazandırarak kontrol ve koordinasyon yoluyla kullanıcıların gereksinimlerini karşılamaktır.

VİZYON

Çağın ihtiyaçları doğrultusun da hızla gelişen bilgi teknolojilerini üniversitemiz altyapısına uyarlayarak kullanıcı memnuniyetini arttırmak ve bilişim alanında ön sıralarda yer almasını sağlamaktır.