Görevleri

Akademik-İdari Birimlere web alanı sağlanması.

Web alanları FTP hesaplarının yönetimi.

DNS (Alan adı ) yönetimi.

E-posta hesapları sağlanması.

Firewall politikalarının belirlenmesi ve yönetimi. (Antikor)

E-posta listelerinin oluşturulması.

Atak tespit ve önleme sistemlerinin yönetimi. (Antikor)

E-posta sistemi yönetimi, smtp gateways, spam /virüs koruma politikalarının belirlenmesi, uygulanması.

Web server database'leri ve genel kullanıcı database'leri yönetimi.

Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması.

Sistem sunucularının yönetimi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması.

Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması.

Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi.

Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi.

İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması.

Üniversite içinde varolan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması.

Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi. IP adreslerinin organizasyonu.

Ağ güvenliğinin sağlanması. Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılması, Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirilmesi.

Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılması.

 

Standartlara ve Kurallara Uygun Ağ Kullanımı/Yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sisteminin kurulması.

Olusturulma Tarihi:2015-12-23 10:02:35
Guncelleme Tarihi: 2017-12-19 06:35:28