Bilindiği üzere Başbakanlığın 2017/21 sayılı genelgesi 14 Ekim 2017 Tarih ve 30210 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla ilgili olarak EBYS’de hazırlanan evrakların gizlilik derecelerinin evraka yazdırılmasında güncelleme yapılmıştır. Kullanıcılarımızın yeni taslak oluşturmak istediklerinde üstveri alanında yer alan gizlilik derecesi “Hizmete Özel”  olarak gelmektedir. Gizlilik derecesinde (Çok Gizli, Gizli, Kişiye Özel, Özel, Tasnif Dışı) değişiklik yapılmak istendiğinde seçeneklerden güncelleme yapılabilmektedir.

 

 

14 Ekim 2017 Tarihli ve 30210 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan Başbakanlığın 2017/21 sayılı “e-Yazışma Projesi” konulu genelgenin “Gizlilik Dereceli Yazılar” başlığında;

Çok gizli, gizli, özel ve hizmete özel yazıların gönderimi ile ilgili 13/5/1964 tarih ve 6/3048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslara göre işlem göreceği, bahse konu Esaslara göre;

  • Müsaadesiz açıklandığı takdirde, milli menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zarar verecek olan ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj ve dokümanlar ÇOK GİZLİ,
  • Müsaadesiz açıklandığı takdirde, milli güvenliğimizi, prestij ve menfaatlerimizi ciddi surette haleldar edecek ve diğer yandan, yabancı bir devlete geniş faydalar temin edecek mahiyette olan mesaj ve dokümanlar GİZLİ,
  • Müsaadesiz açıklandığı takdirde, milletimizin menfaat ve prestijini haleldar edecek veya bir şahsın zarar görmesini mucip olacak veya yabancı bir devlete fayda temin edecek mahiyette olan mesaj ve dokümanlar ÖZEL,
  • Çok gizli, gizli ve özel gizlilik dereceleriyle korunması gerekmeyen fakat bilmesi gerekenlerden başkasının bilmesi lüzum görülmeyen mesaj ve dokümanlar HİZMETE ÖZEL,

olarak adlandırılacağı belirtilmektedir.

İçerdiği konular itibarıyla gizlilik dereceli bilgi taşımayan ancak devlet hizmeti ile ilgili işlemleri içeren evrak, belge, bilgi ve dokümanlar TASNİF DIŞI,

Evrakın gittiği yerde belli ŞAHIS/ŞAHISLAR tarafından açılması gerekenlere KİŞİYE ÖZEL,

olarak nitelendirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, hazırlanacak yazılarda gizlilik dereceleri verilirken yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak verilmesi önem arz etmektedir.

Olusturulma Tarihi:2017-12-05 06:07:17
Guncelleme Tarihi: 2017-12-05 06:44:07