18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 6.maddesi gereği Üniversitemizin ismi “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. Bu hususta, evrakların alt bilgi kısmındaki adreslerin ekte belirtilen ayarlar ekranından kullanıcılar tarafından güncellenmesi gerekmektedir.

                                  

Olusturulma Tarihi:2018-10-08 13:24:37
Guncelleme Tarihi: 2019-01-31 08:27:42